preloader
Przejdź do głównej treści

Czcionka:

Kontrast:

start

statuetka bogini Temidy z wagą na biurku

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym
Szczecin-Centrum w Szczecinie 
Paweł Zacharko

Godło Polski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie

Paweł Zacharko

folder ze strzałką

Wnioski do pobrania

Pobierz wniosek i rozpocznij postępowanie prowadzone przez naszą kancelarię.

znacznik na mapie

Obszar działania

Przedstawiamy obszar działania Kancelarii Komorniczej Szczecin-Centrum.

telefon z i w dymku

Kontakt

Skontaktuj się z nami w celu złożenia wniosku lub załatwienia swojej sprawy.

mosiężna statuetka bogini Temidy na tle biurka notariusza

Komornik Sądowy Paweł Zacharko

Komornik Sądowy Paweł Zacharko prowadzi kancelarię od 2018 roku. Kancelaria komornicza posiada doświadczony i wykwalifikowany zespół w tym asesorów komorniczych. Postępowania egzekucyjne są prowadzone na terenie całej apelacji szczecińskiej. Wyjątek stanowi egzekucja z nieruchomości, która zgodnie z ustawą o komornikach sądowych należy do komornika działającego przy sądzie w którego okręgu nieruchomości jest położona. 

Kancelaria korzysta z nowoczesnych programów informatycznych w tym z programu Komornik Online. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, którego zadaniem jest sprawna, skuteczna i rzetelna egzekucja sądowa. Skuteczny komornik działa w oparciu o nowoczesne programy informatyczne oraz czynności terenowe w ramach poszukiwania majątku dłużnika.

biurko z widocznymi dokumentami, notatnikiem, młotkiem sędziowskim i złożonymi rękoma człowieka

Komornikowi powierza się następujące zadania:

  1. Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w Kodeksie Postępowania Cywilnego 
  2. Wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonywaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności, 
  3. Wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzenie spisu inwentarza 
  4. Wykonywania zadań określonych w innych ustawach na zlecenie sądu -osobiści doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczenie daty, 
  5. Sporządza protokół stan faktycznego 
  6. Na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty