SN:Wierzyciel wtórny nie jest wierzycielem pierwotnym w zakresie zasądzonych kosztów procesu
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 stycznia 2022 r. o sygnaturze akt III CZP 35/22 orzekł, że nabywca wierzytelności w drodze przelewu, na którego rzecz zasądzono koszty procesu, nie jest w tym zakresie wierzycielem pierwotnym w rozumieniu art. 29 ust. 5 pkt 3 lit.b z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych .

SN: Wierzyciel nie opłaci opłaty za niecelowo wszczęte postępowanie egzekucyjne, gdy dłużnik upada
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 stycznia 2022 r. o sygnaturze akt III CZP 21/22 (III CZP 4/21) orzekł, że artykuł 30 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych nie stanowi podstawy pobrania przez komornika sądowego opłaty egzekucyjnej od wierzyciela w przypadku umorzenia na podstawie art. 824 §1 pkt 2 k.p.c. ze względu na złożenie przez wierzyciela wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego po ogłoszeniu upadłości dłużnika.

SN: Skierowanie wniosku egzekucyjnego przeciwko zmarłemu stanowi niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 stycznia 2022 r. o sygnaturze akt III CZP 36/22 (III CZP 29/21) orzekł, że złożenie przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego przeciwko zmarłemu dłużnikowi stanowi oczywiście niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego w rozumieniu art.30 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych.